Sociale contacten

Mijn Trefpunt

Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt, is het zaak stil te staan bij hun behoeften. Een van de grootste behoeften is de behoefte aan sociaal contact.

Met Mijn Trefpunt willen we u in de gelegenheid stellen uw sociale netwerk uit te breiden. U kunt andere deelnemers onder meer vinden op basis van hun interesses of woonplaats. Denk daarbij aan mailen binnen de besloten site, maar ook aan het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar bijvoorbeeld ook op gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen- en maaltijdservices. Trefpunt kan mensen zelfs samenbrengen als het gaat om gezamenlijke renovatie, het plaatsen van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom.

Als u een stapje verder wilt gaan, kunt u zich organiseren binnen een Virtuele Woongemeenschap. Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunt u elkaar spreken (en desgewenst ook zien). De deelnemers binnen de woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen en thuistechnologie.

Voor mensen die dichterbij elkaar wonen, kan een zogenoemd Buurgemeenschap interessant zijn. Een Buurgemeenschap is een vorm van gemeenschappelijk wonen, maar dan zonder daadwerkelijk te verhuizen. De woningen binnen een Buurgemeenschap kunnen verspreid in een wijk staan of binnen een bepaalde straal liggen. U woont dus weliswaar niet in hetzelfde gebouw, maar een Buurgemeenschap heeft vaak wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte.

Zelf een woongemeenschap vormen? Aanhaken bij een bestaande woongemeenschap? Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of een activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten? Het kan allemaal op Mijn Trefpunt.

Dagbesteding en dagopvang

Wilt u er regelmatig even uit en andere mensen ontmoeten? Dan kunt u misschien naar de dagopvang. Bij dagopvang denken mensen vaak aan een opvang voor mensen met een zorgvraag. Hoewel dit zeker het geval kan zijn, is dagopvang ook bedoeld voor het leggen en onderhouden sociale contacten. U kunt er terecht voor een kopje koffie, om samen te eten en een praatje te maken. Ook worden er soms uitstapjes georganiseerd, zoals winkelen of wandelen.

Meedoen aan activiteiten bij de dagopvang is een voorbeeld van dagbesteding. Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan de dag te geven. Sommige vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten speciaal voor ouderen. Wellicht kent uw gemeente een dagactiviteitencentrum. Daar vindt u allerlei mogelijke activiteiten, bijvoorbeeld: knutselen, spelletjes doen, bewegen en boodschappen doen.

Dagcentrum Utrecht Oost

Dagcentrum Utrecht Oost (D.U.O.) is een kleinschalig dagcentrum voor iedereen die door een beperking niet zelfstandig dagelijkse activiteiten kan ondernemen. Zo zijn wij een ondersteuning om bij dementie een opname zo lang mogelijk uit te stellen. Wij hebben een dagcentrum in Utrecht, Bunnik en ‘t Goy. Door een persoonlijke en unieke aanpak maken we van ‘zorg op maat’ tastbare werkelijkheid. Bezoekers bepalen zelf hun bezigheden, activiteiten vinden niet volgens een rooster plaats maar worden afgestemd op de behoeften van ieder afzonderlijk. Senioren die thuis erg geïsoleerd leven met een lichamelijke beperking of dementie zoeken er één of meerdere keren per week de gezelligheid op.

Careyn

Komt u uw huis bijna nooit meer uit maar wilt u heel graag andere mensen ontmoeten? Wordt u een dagje ouder en wat strammer en stijver? Of laat uw geheugen u wel eens in de steek? Kom dan eens naar een van de dagactiviteiten van Careyn. Careyn heeft diverse dagactiviteiten, zoals activiteitencentra en zorgboerderijen. En u kunt bij ons terecht voor dagverzorging en dagbehandeling.

Het activiteitencentrum biedt u de mogelijkheid om onder professionele begeleiding één of meerdere dagen in de week door te brengen in een gezellige omgeving. Er is gelegenheid om met elkaar te praten of spelletjes te doen. Ook fysieke en psychische trainingen behoren tot de mogelijkheid. Denkt u hierbij aan geheugentraining, training om de fijne motoriek te verbeteren of het soepel houden van uw gewrichten. Een aantal keren per jaar kunt u mee met gezellige uitstapjes die georganiseerd worden, zoals naar een dierentuin of een kerstmarkt. Tussen de middag wordt er gezamenlijk een (warme) maaltijd gegeten. En wanneer u dat wilt, kunt u in de middag even rusten.

Ontmoeten en activiteiten

Veel gemeenten kennen ontmoetingsplekken specifiek voor ouderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkcentra en ouderensociëteiten. Ouderen kunnen elkaar daar ontmoeten, een kaartje leggen, biljarten of meedoen aan één van de andere activiteiten, zoals een diavoorstelling of een feestavond. Het is soms ook mogelijk om samen met anderen te eten, te bewegen of er een dagje op uit te gaan. Voor alle mogelijkheden in uw gemeente kunt u het beste contact opnemen met het Wmo-loket.

Podium Oost

Podium Oost is het nieuwe sociaal culturele ontmoetingscentrum van Utrecht-Oost. Het is de opvolger van Buurthuis Oudwijk. Podium Oost biedt al onderdak aan veel uiteenlopende activiteiten. Maar het aanbod wordt nog veelzijdiger. Dat gebeurt deels op basis van eigen ideeën, maar ook op basis van uw wensen. Zo wordt er een computercursus gegeven, maar kunt u net zo goed een les mindfulness volgen of een spelletje scrabble spelen. Ook is er bijvoorbeeld een senioreninloop met verschillende activiteiten. Senioren uit de wijk Utrecht Oost kunnen binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een praatje, lunchen en meedoen met verschillende activiteiten.

Buurtcentrum Sterrenzicht

Buurtcentrum Sterrenzicht in Utrecht Oost is een groeiend buurtcentrum met volkse gezelligheid, en een activiteitenprogramma voor, door en met diverse bewoners uit Utrecht Oost. Sterrenzicht biedt dagelijks ruimte aan verschillende activiteiten, initiatieven en organisaties voor, door en met de wijk zoals: bewegingsles, bloemschikken en hulp bij de administratie.

Leergaloos

Leergaloos bemiddelt tussen scholen en senioren. Wij koppelen senioren aan basisscholen in de buurt. En dat leidt tot uitwisseling, nieuwe ervaringen en plezier! Een oudere buurtbewoner biedt structurele ondersteuning aan de leerkracht. De school biedt de senior een leuke en zinvolle vrijwilligersplek. De senior geeft geen les: hij of zij helpt mee in de klas. De leerkracht geeft aan wat voor soort ondersteuning hij zoekt. Ook de senior geeft aan bij wat voor soort activiteit hij of zij wil helpen. Dit varieert van voorlezen tot helpen bij handvaardigheid of in de moestuin. Leergaloos inventariseert en maakt de juiste match.

terug.png