(Mantel)zorg

Mantelzorgondersteuning

Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving. Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind of bijvoorbeeld een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden. Omdat de zorg voor een hulpbehoevende of zieke meestal centraal staat in hun leven, bestaat het gevaar dat mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen. Daardoor loopt de mantelzorger de kans lichamelijk of geestelijk overbelast te raken.

Ter ondersteuning van mantelzorgers hebben veel gemeenten een steunpunt in het leven geroepen. U kunt daar vaak terecht voor: emotionele en praktische steun, cursussen en bijeenkomsten. Ook is er soms een mantelzorgondersteuner aangesteld. U kunt hem of haar vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Respijtzorg

Mantelzorg is intensief waardoor het mantelzorgers soms teveel kan worden. Het kan nodig zijn dat u een professional nodig heeft die tijdelijk zorgtaken van u overneemt. Vervangende mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd. Bij respijtzorg heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Dit kan incidenteel zijn, zoals een keer een dagje weg, of meer structureel, bijvoorbeeld elke week een middagje weg. Soms gaat het ook om logeren. U kunt denken aan gastgezinnen en logeer- en vakantieadressen voor zieken en mensen met een beperking, en zorghotels die een tijdelijk verblijf met 24 uur per dag verpleging en verzorging aanbieden. Ook opvang thuis behoort tot de mogelijkheden. Voor noodgevallen is er crisisopvang.

In huis of buitenshuis kunt u vervangende zorg regelen. De laatste jaren is ook betaalde vervangende mantelzorg sterk in opkomst. De mogelijkheden hangen af van waar de behoefte ligt. Zo kan er een vrijwilliger op bezoek komen. Ook kunt u terecht bij het Bartholomeus Gasthuis of een logeerkamer vragen bij Koningsbruggen, een woonzorgcentrum van Axioncontinu.

Mantelzorgwaardering

Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers soms bij hun gemeente een geldbedrag of waardebon aanvragen. Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Daarom geeft de gemeente mantelzorgers op deze manier een extra steuntje in de rug. We spreken hierbij ook wel over mantelzorgwaardering. Meestal moet de persoon die verzorgd wordt de mantelzorgwaardering aanvragen.

Lotgenotencontact

Het kan fijn zijn om ervaringen te delen met andere mantelzorgers, bijvoorbeeld tijdens een cursus, lotgenotenbijeenkomst of dagje uit. Zo kom er erachter dat andere mantelzorgers soms met dezelfde vragen zitten als jij. Er zijn verschillende organisaties die cursussen, lotgenoten of activiteiten organiseren. Meedoen aan dit soort activiteiten helpt om de zorg beter vol te houden. Ook komt u erachter dat u niet de enige bent die met bepaalde vragen zit. Steunpunt Mantelzorg Utrecht organiseert een aantal regelmatig terugkerende groepen en cursussen voor mantelzorgers. Naast de Dag van de Mantelzorg zijn er verspreid over het hele jaar Waarderingsdagen. Dat zijn gratis uitstapjes voor mantelzorgers die in Utrecht wonen of voor iemand in Utrecht zorgen.

Mantelzorg Utrecht

U bent het, u wordt het, of u heeft er één nodig: een mantelzorger. Bijna iedereen krijgt er op enig moment in het leven mee te maken. Wat komt er dan op iemand af? En hoe gaat u daarmee om? Dat vindt u op deze website Mantelzorg Utrecht.

terug.png