Woningaanpassing en hulpmiddelen

Woningaanpassing

De gemeente kan u vaak met een woningaanpassing helpen als u door een ziekte of een beperking uw woning niet meer normaal kunt gebruiken. Zo’n woningaanpassing kan u helpen om veilig gebruik te blijven maken van uw woning. Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om vanuit de Wmo een bijdrage aan te vragen voor aanpassingen in uw woning. Bij woningaanpassingen kunt u denken aan kleine ingrepen of hulpmiddelen in uw huis, zoals het monteren van een wandbeugel of het verhogen van de wasmachine. Maar ook aan het verbouwen van uw huis, bijvoorbeeld wanneer u een slaapkamer of badkamer op de begane grond nodig heeft.

Er zijn ook allerlei elektronische aanpassingen denkbaar, zoals elektrische deuropeners en automatische verlichting denkbaar. Deze elektronische aanpassingen heten ook wel thuistechnologie. Technologie in huis kan u helpen om langer zelfstandig te blijven wonen. Omdat het veiliger of makkelijker is. Bijvoorbeeld het licht dat automatisch aangaat als u de deur opendoet. Of gordijnen die u met een afstandsbediening kunt opendoen. Een andere veilige toepassing is het uitschakelen van alle kookapparatuur na een ingestelde tijd of bij het verlaten van uw huis.

Een zelfstandig wonende zal altijd voor een flink deel van de dag op zichzelf zijn aangewezen. Juist tijdens deze uren kan er behoefte zijn aan directe hulp, bijvoorbeeld omdat u gevallen bent. Met personenalarmering waarschuwt u iemand als dat nodig is, dag en nacht, vanaf elke plek in huis. Met één druk op de knop ontvangt de meldcentrale uw alarmsignaal. Zij bellen uw contactpersoon of een zorgverlener, die bij u langskomt.

Over het algemeen geldt dat gemeente aanpassingen vergoedt als u daardoor thuis kunt blijven wonen. Als u zeker wilt weten of u in aanmerking komt voor een woningaanpassing, dan kunt u het beste contact opnemen met het Wmo-loket van uw gemeente. Ook het Wijkinformatiepunt Utrecht Oost biedt ondersteuning bij de introductie van ICT en domotica in de woning.

Hulpmiddelen

Als u ouder wordt of beperkingen heeft, kan het zijn dat u gebruik wilt maken van bepaalde hulpmiddelen. Veel van deze hulpmiddelen zijn inmiddels algemeen gebruikelijk geworden, zoals de rollator. In veel gevallen kunt u deze hulpmiddelen zelf kopen of huren. Bij andere hulpmiddelen kunt u echter een beroep doen op de Wmo.

Zoekt u een hulpmiddel om uw leven makkelijker te maken? Bijvoorbeeld een hulpmiddel om te eten, te werken of voor uw persoonlijke verzorging? Op Hulpmiddelenwijzer leest u meer over veel verschillende hulpmiddelen die u kunnen helpen bij een ziekte of beperking. Via het Hulpmiddelencentrum is het mogelijk gratis, voor de duur van zes maanden hulpmiddelen te lenen. Daarnaast kan men hier ook particulier hulpmiddelen aanschaffen.

(Aangepaste) vervoersmiddelen

U komt bij de meeste gemeentes in aanmerking voor een rolstoel als u moeite heeft met het verplaatsen in en om het huis, of met het verplaatsen buitenshuis. Wanneer het nodig is, kan een rolstoel volledig worden aangepast aan uw beperkingen. Bent u langer dan zes maanden afhankelijk van een rolstoel dan kunt u deze via het Wmo-loket aanvragen.

Misschien is het mogelijk dat u met bepaalde aanpassingen nog wel kunt fietsen. U kunt hierbij denken aan een driewielfiets of een rolstoelfiets. Er zijn veel verschillende aanpassingen mogelijk. Voor een aangepaste fiets heeft u een Wmo-indicatie nodig van de gemeente.

Ook met een gehandicaptenvoertuig blijft u mobiel. U kunt dan zelf op pad om een boodschap te doen, familie te bezoeken of een tochtje te maken. Een gehandicaptenvoertuig is bijvoorbeeld een scootmobiel of een gesloten 45-kilometerwagen. U kunt een gehandicaptenvoertuig kopen, huren of somd van de gemeente in bruikleen krijgen.

Wilt u ondanks uw beperking blijven autorijden, dan zijn er verschillende oplossingen mogelijk. U kunt bijvoorbeeld autoaanpassingen laten doen. Hiervoor kunt u misschien een vergoeding krijgen van de gemeente, via de Wmo.

Utrecht voor later

Waar heb ik recht op? Waar kan ik terecht om diensten aan huis te regelen? En hoe financier ik de verbouwing van mijn woning? Als het huishouden niet meer lukt, u zorg nodig heeft bij de dagelijkse dingen of medische verzorging dan kunt u dat zelf regelen. Maar hoe werkt dat in de gemeente Utrecht? Zomaar een aantal vragen op een rij. Utrecht voor later laat u zien hoe u fijn en veilig kunt wonen in Utrecht. Ook wordt getoond hoe u hulp en zorg kunt regelen. En, welke rol de gemeente en uw zorgverzekeraar daarbij hebben.

terug.png