(Mantel)zorg

Mantelzorgondersteuning

Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving. Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind of bijvoorbeeld een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden. Omdat de zorg voor een hulpbehoevende of zieke meestal centraal staat in hun leven, bestaat het gevaar dat mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen. Daardoor loopt de mantelzorger de kans lichamelijk of geestelijk overbelast te raken.

Ter ondersteuning van mantelzorgers hebben veel gemeenten een steunpunt in het leven geroepen. U kunt daar vaak terecht voor: emotionele en praktische steun, cursussen en bijeenkomsten. Ook is er soms een mantelzorgondersteuner aangesteld. U kunt hem of haar vragen stellen over alles wat komt kijken bij de zorg. Bijvoorbeeld: hoe u de zorg kunt regelen, hoe u zelf leuke dingen kunt blijven doen, hoe u goed omgaat met de aandoening van uw naaste en welke hulpmiddelen er mogelijk zijn.

Respijtzorg

Mantelzorg is intensief waardoor het mantelzorgers soms teveel kan worden. Het kan nodig zijn dat u een professional nodig heeft die tijdelijk zorgtaken van u overneemt. Vervangende mantelzorg wordt ook wel respijtzorg genoemd. Bij respijtzorg heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Dit kan incidenteel zijn, zoals een keer een dagje weg, of meer structureel, bijvoorbeeld elke week een middagje weg. Soms gaat het ook om logeren. U kunt denken aan gastgezinnen en logeer- en vakantieadressen voor zieken en mensen met een beperking, en zorghotels die een tijdelijk verblijf met 24 uur per dag verpleging en verzorging aanbieden. Ook opvang thuis behoort tot de mogelijkheden. Voor noodgevallen is er crisisopvang.

Mantelzorgwaardering

Als blijk van waardering kunnen mantelzorgers soms bij hun gemeente een geldbedrag of waardebon aanvragen. Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Daarom geeft de gemeente mantelzorgers op deze manier een extra steuntje in de rug. We spreken hierbij ook wel over mantelzorgwaardering. Meestal moet de persoon die verzorgd wordt de mantelzorgwaardering aanvragen.

terug.png