zorg.png

ALGEMENE TOELICHTING

In het moduul "ZORG" kunnen koppelingen gemaakt worden naar bijvoorbeeld gangbare zorgplatforms binnen uw gemeente/regio.

 • PAZIO Pazio verzorgt een beveiligd platform voor o.a. Zorgcommunicatie waar alleen de woonzorgconsument in kan kijken. Lokale zorgaanbieder(s) presenteren in dit platform hun online diensten. Pazio regelt het platform en van daaruit de koppelingen naar de verschillende online diensten. PAZIO is dus verantwoordelijk voor de techniek en de zorgaanbieder voor de rest.

 • OZOverbindzorg
  • Cliënt; De zorg voor jou als cliënt staat voorop. Iedere cliënt is een uniek mens, die ergens sterk, maar nu ook hulpbehoevend is. Voor zorg moet je een beroep doen op een ander, maar je wil hierover zelf de regie behouden. Met het platform OZOverbindzorg blijf jij de baas over je eigen leven.

  • Mantelzorgers; OZOverbindzorg is er ook voor de ander. Die beroepsmatig of vanuit betrokkenheid bijdraagt aan waardevolle zorg. Mensen die als vrienden, familie of buren nu mantelzorgers zijn. Je hebt gelukkige momenten met hen en haalt herinneringen met ze op. Deze mantelzorgers hebben wel een nieuwe druk op hun schouders gekregen: gesprekken die ze hebben met de zorgverleners, keuzes die ze moeten maken in de zorg.

  • Zorgverleners; Tot slot is het platform OZOverbindzorg er voor de zorgverleners: de mensen die achter de schermen van de zorg staan. Zij werken met passie, maar hebben soms frustraties over de tijd die verloren gaat aan administratie en communicatie.

   Met zorg gaat niet alleen veel liefde, aandacht en toewijding gepaard, maar ook frustratie en miscommunicatie. OZOverbindzorg leeft mee met dit zorgproces en laat zien dat het heel eenvoudig kan zijn om samen te werken aan de zorg van ieder uniek mens. Of je zelf zorg nodig hebt of juist zorgt voor een ander: OZOverbindzorg is er voor alle betrokkenen binnen het zorgproces. Door alle partijen met elkaar te verbinden verbeteren zij de samenwerking. En dat komt jouw zorg ten goede.

TOELICHTING

De Comfort-tablet kan worden voorzien van zorgcomponenten. De gebruiker heeft hierdoor een optimaal functionerende zorgoplossing van het hoogste veiligheidsniveau.

Een voorbeeld van een zorgcomponent is de alarmzender.

De draadloze alarmzender wordt om de pols of hals gedragen, waardoor in noodsituaties gemakkelijk een alarmoproep kan worden gemaakt. De zorgalarmering werkt ook wanneer de Comfort-tablet is uitgeschakeld. De abonnementhouder kan zelf bepalen naar wie het alarmsignaal van de alarmzender standaard verzonden wordt. Mogelijkheden hiervoor zijn:

• Een vooraf “benoemde” contactpersoon zoals familie, mantelzorgverlener of buren;

• De receptie van een zorginstelling;

• Een externe particuliere meldbank.

Mantelzorg

De hulp van vrienden, familie en buren zijn van essentieel belang wanneer iemand met een zorgindicatie lang comfortabel wil blijven wonen. Ook wat betreft de verzorging vervullen mantelzorgers een belangrijkere rol. Vanuit de overheid wordt niet alles meer vanzelfsprekend geregeld. Met een comfort-tablet kan het sociale contact tussen familie en kennissen versterkt worden. Een dierbare in een andere provincie, of zelfs in het buitenland, kan door het beeldbelgesprek toch een ondersteuning betekenen. De comfort-tablet maakt dit contact eenvoudig!

Optimale ondersteuning voor zelfregie

Zorginstellingen kunnen diensten aanbieden aan de groep zelfstandig wonende cliënten. De Comfort-tablet biedt een optimale ondersteuning voor de toenemende zelfregie van cliënten, de behoefte aan sociaal contact, mantelzorgondersteuning, domotica, ondersteuning door zorginstellingen en telezorg.

Zorginstellingen kunnen ook behulpzaam zijn bij het opzetten van Virtuele Woongemeenschappen, Cirkelgroepen en Buurgemeenschappen.

Meer weten over wat Coöperatie LaCoTA doet om comfortabel wonen te ondersteunen?

Kijk op: www.lacota.nl

Of mail naar: info@lacota.nl

terug.png