Sociale contacten

Mijn Trefpunt

Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt, is het zaak stil te staan bij hun behoeften. Een van de grootste behoeften is de behoefte aan sociaal contact.

Met Mijn Trefpunt willen we u in de gelegenheid stellen uw sociale netwerk uit te breiden. U kunt andere deelnemers onder meer vinden op basis van hun interesses of woonplaats. Denk daarbij aan mailen binnen de besloten site, maar ook aan het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar bijvoorbeeld ook op gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen- en maaltijdservices. Trefpunt kan mensen zelfs samenbrengen als het gaat om gezamenlijke renovatie, het plaatsen van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom.

Als u een stapje verder wilt gaan, kunt u zich organiseren binnen een Virtuele Woongemeenschap. Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunt u elkaar spreken (en desgewenst ook zien). De deelnemers binnen de woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen en thuistechnologie.

Voor mensen die dichterbij elkaar wonen, kan een zogenoemd Buurgemeenschap interessant zijn. Een Buurgemeenschap is een vorm van gemeenschappelijk wonen, maar dan zonder daadwerkelijk te verhuizen. De woningen binnen een Buurgemeenschap kunnen verspreid in een wijk staan of binnen een bepaalde straal liggen. U woont dus weliswaar niet in hetzelfde gebouw, maar een Buurgemeenschap heeft vaak wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte.

Zelf een woongemeenschap vormen? Aanhaken bij een bestaande woongemeenschap? Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of een activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten? Het kan allemaal op Mijn Trefpunt.

Ontmoeten en activiteiten

WIJeindhoven

Ieder mens heeft behoefte aan gezelschap. Aan een gesprek van mens tot mens. Een arm om u heen. Een luisterend oor of een troostend woord. Als gezelschap en gesprekken niet (meer) vanzelfsprekend zijn, kan dat leiden tot eenzaamheid. En zelfs tot een sociaal isolement. Met alle mogelijke gevolgen. Eenzaamheid is niet gebonden aan leeftijd of achtergrond. Hoewel het bij ouderen het vaakst voorkomt. Bent u op zoek naar gezelschap? Wilt u praten? Of kent u iemand die eenzaam is? Dan kan WIJeindhoven een goede eerste stap zijn.

Vitalis

Heeft u behoefte om af en toe de deur uit te gaan? Andere mensen te ontmoeten of meer te bewegen? Maar wilt u dat wel graag in een vertrouwde omgeving? Vitalis organiseert volop mogelijkheden, gratis of tegen een geringe betaling.

Stichting Ik Wil

De ‘huiskamer’ van Stichting Ik Wil is een ontmoetingsplek waar u van harte welkom bent als u gezellig een kopje koffie wilt drinken, een hapje wilt eten, een spelletje wilt doen, de krant wilt lezen, of wilt kletsen met mensen uit de buurt. Ook worden er door de stichting activiteiten en cursussen georganiseerd, bijvoorbeeld op het gebied van schilderen.

Dagbesteding en dagopvang

Vitalis

Structurele dagbesteding is bedoeld voor ouderen ter ondersteuning van het zelfstandig thuis wonen en/of ter ontlasting van de mantelzorger. Vitalis biedt dagbesteding op diverse locaties in de wijk en op een drietal dagcentra. Het is fijn om dagbesteding te volgen in uw eigen wijk, dichtbij huis. Het programma wordt afgestemd op de eigenheid van de wijk. De dagbesteding vindt veelal plaats in groepen van circa 16 personen. Dankzij de kleine groepen is gedurende de dagbesteding tijd voor goede observaties, die graag terug gekoppeld worden aan de mantelzorgers.

Archipel

Zinvol en op een leuke manier de dag doorkomen is belangrijk voor iedereen. Met het ouder worden is het op een plezierige manier de dag doorkomen niet meer zo vanzelfsprekend. Archipel biedt u de mogelijkheid uw passies (weer) op te pakken en samen met anderen aan activiteiten deel te nemen. Bij Archipel stelt u samen met een dagbestedingscoach een persoonlijk arrangement van activiteiten vast. Natuurlijk kunt u daarnaast ook aan extra of eenmalige activiteiten deelnemen of zijn er activiteiten met een therapeutisch doel opgenomen in het persoonlijke arrangement.

terug.png