Diensten

SchermVan

SchermVan integreert verschillende functionaliteiten op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning. Met SchermVan is het zodoende mogelijk om binnen één enkele app te beeldbellen, de verwarming aan te sturen, zorgverleners te alarmeren, vervoer van deur tot deur te regelen en boodschappen te laten bezorgen.

Om dit mogelijk te maken integreert SchermVan een aantal apps van onder meer XS-Comfort en Cubigo. Het eindresultaat is een oplossing bestaande uit een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform en een zorgplatform.

We noemen een aantal van de mogelijke functionaliteiten van SchermVan:

  • Een sociaal netwerk met ruim 50.000 ouderen
  • Bediening van huisautomatisering en elektronische voordeursloten
  • Alarmering om mantelzorgers, zorgverleners of een meldkamer mee op te roepen
  • (Beeld)bellen met contacten en zorgverleners
  • Dienstverlening op gebieden als vervoer en boodschappenservice
  • Informatie over het langer comfortabel wonen, onder meer van de eigen gemeente

Het exacte aanbod wordt afgestemd op uw wensen.

Huishoudelijke hulp

Lukt het u niet uw huishouden helemaal zelf te doen? Misschien kunnen mensen in uw omgeving u helpen of kunt u gebruik maken van een betaalde schoonmaakster of een was- en strijkservice. Lukt dat niet of is dit niet voldoende? Meldt u dan aan bij WIJeindhoven. Samen met een generalist bespreekt u wat er in uw situatie nodig is aan ondersteuning. De generalist beoordeelt of huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmoet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) mogelijk is. Dit hangt af van uw gezondheid, eventuele beperkingen en persoonlijke leefsituatie. Wanneer de generalist vindt dat u huishoudelijke ondersteuning nodig hebt, wijst de generalist u door naar een specialist van de gemeente.

Maaltijdvoorzieningen

Een kop koffie, lunch of een avondmaaltijd? In de restaurants van Vitalis is volop te krijgen. Voor circa zo’n € 8/9,- krijgt u een dagmenu van 3-gangen. Alleen of in gezelschap, u bent altijd van harte welkom. De restaurants van de WoonincPlusVitalis gebouwen staan ook open voor buurtbewoners.

Gasterijen van Archipel bieden u ook goed eten en drinken. Sfeervolle gelegenheden, dichtbij u in de buurt of wijk, waar u anderen ontmoet. Onder het genot van een kop koffie met gebak een praatje maken of direct na een activiteit genieten van een heerlijke maaltijd.

Algemene hulp

MEE Eindhoven

Gewoon meedoen, ook als u een beperking of chronische ziekte heeft. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan loopt. Cliëntondersteuners van MEE geven u uitleg over ingewikkelde zaken, staan naast u en denken mee om samen een goede oplossing te vinden. Zodat u zelf weer verder kunt. Ze gaan uit van wat u nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te zijn. Om weer mee te kunnen doen in de samenleving. Als het kan met hulp van uw familie, vrienden en andere betrokkenen. Deze ondersteuning van MEE heet cliëntondersteuning. Ook de mensen om u heen, uw netwerk, kunnen hier gebruik van maken.

Vervoersdiensten

Wanneer u geen auto meer mag rijden, kunt u kijken wie in uw omgeving de mogelijkheid heeft om hierin wat te betekenen. Ook kunt u gebruik maken van het openbaar vervoer, zoals stadsbus en trein om familie en vrienden te bezoeken. Als het (ook met begeleiding) niet mogelijk is om met het openbaar vervoer te reizen, dan kunt u de vervoersvoorziening van Valys aanvragen. Valys is er voor sociaal-recreatief vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking.

Vrijwilligersdiensten

Humanitas

Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel. Daarom slaan tien (vrijwilligers)organisaties en Vereniging NOV, de handen ineen, om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken en we zo Samen Oud(er) Worden. In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven

Ieder mens kan zomaar hulp, ondersteuning of aandacht nodig hebben. Vrijwilligers zetten zich – naast de professionele zorg - via de Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven in als luisterend oor, onder het genot van een kopje koffie, thuis of op een terrasje. En daarbij gaat het niet alleen om leuke maar zeker ook om moeilijke dingen. Vaak zijn het juist deze contacten die bijdragen aan het geluksgevoel en de kwaliteit van iemands leven. De Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven werkt al ruim 50 jaar met Maatjes, vrijwilligers die zich een tijd lang via één-op-één-contact inzetten voor een ander door een ‘maatje’ voor ze te zijn. In Eindhoven wordt dat een Maatje040 genoemd. Het Maatje040 ondersteunt en begeleidt de hulpvrager om meer betrokken te (kunnen) zijn bij de maatschappij, bijvoorbeeld door het vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Veel hulpvragers voelen zich eenzaam en daar kan een Maatje040 verandering in brengen.

Overlegorganisatie voor Ouderen

OVO is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle ouderen in Eindhoven. Naast deze belangenbehartiging biedt de organisatie ook een aantal diensten. Heeft u vragen of problemen die te maken hebben met het ouder worden? Wellicht kan een Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) u helpen. De VOA is speciaal opgeleid om te helpen met allerlei vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden. Hij/zij is een vertrouwenspersoon en is onafhankelijk van organisaties, gemeente of instellingen. De ouderenadviseur is goed op de hoogte van allerlei regelingen en voorzieningen en kan doorverwijzen naar organisaties en hierbij bemiddelen. Een andere dienst van de OVO staat in het kader van de belasting. Problemen met het invullen van uw Inkomsten Belastingaangifte? Hebt u een AOW en eventueel een klein aanvullend pensioen? De vrijwilligers helpen u met het invullen van deze aangifte.

Stichting Present

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt de stichting de mogelijkheid om u in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Dat kan eenmalig, op projectbasis, waardoor u met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft.

Stichting Ik Wil

Stichting Ik Wil is een Eindhovense vrijwilligersorganisatie vóór en dóór bewoners. Tezamen vormen zij een beweging waarin iedereen welkom is en de kans krijgt om de eigen talenten en interesses te ontplooien. Stichting Ik Wil spant zich in om bij bewoners in de wijk een proces op gang te brengen van bewustwording, zingeving en gelijkwaardigheid. De activiteiten zijn gericht op het bereiken, stimuleren, enthousiasmeren en activeren van mensen vanuit hun talent. Als voorbeeld noemen we Digi-Weet, een digitaal inloopspreekuur voor mensen die vragen hebben over, of moeilijk overweg kunnen met de digitale wereld.

terug.png