Algemene informatie en financiële tegemoetkomingen

Op deze pagina vindt u informatie over langer comfortabel wonen. Hiertoe is informatie over voorzieningen, diensten en hulpmiddelen gebundeld voor gebruikers van het SchermVan in de gemeente Eindhoven.

Wmo

De meeste mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Soms is daar ondersteuning bij nodig. Bijvoorbeeld door ouderdom, een handicap of ziekte. Uw gemeente kan u daarbij helpen. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het huishouden, aanpassingen van de woning en dagbesteding. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitgangspunt bij deze wet is uw eigen verantwoordelijkheid. U heeft niet automatisch recht op een voorziening. De gemeente bekijkt daarom eerst of u zelf de benodigde hulp kunt regelen, bijvoorbeeld door de inzet van familie, buren of kennissen. Wanneer dat niet of in onvoldoende mate mogelijk is dan wordt samen met u nagegaan of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. In Eindhoven kunt u voor Wmo-ondersteuning terecht bij Stichting WIJeindhoven.

PGB

Krijgt u ondersteuning vanuit de Wmo? De gemeente heeft voor de uitvoering van taken op het gebied van zorg en ondersteuning contracten afgesloten met een aantal zorgaanbieders. Als u kunt aantonen dat deze zorgaanbieders niet de ondersteuning kunnen bieden die bij u past, kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen. Met een pgb regelt u zelf uw begeleiding, dagbesteding, woningaanpassing of vervoersvoorziening. U kunt met WIJeindhoven bespreken of een pgb een optie voor u is.

Kosten

Voor zorg die u ontvangt vanuit de Wmo betaalt u meestal ook zelf een deel. Dit is de eigen bijdrage. U betaalt in 2020 voor de meeste hulp of ondersteuning uit de Wmo een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Cliëntondersteuner

Wit u liever niet alleen in gesprek met WIJeindhoven? En is er geen familielid of vriend die u bij kan staan? Neem dan contact op met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Zij helpen u graag en het kost u niets. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld informeren over wat er in uw situatie allemaal mogelijk is, u helpen bij het maken van moeilijke keuzes en bemiddelen tijdens een aanvraag- of bezwaarprocedure. In Eindhoven kunt u onder meer bij de Overlegorganisatie voor Ouderen (OVO) en MEE Eindhoeven terecht.

WIJeindhoven

Heeft u zorg of ondersteuning nodig vanuit de Wmo? Neem dan contact op met WIJeindhoven. De organisatie helpt u met alles wat te maken heeft met Wmo en praktische ondersteuning. Met een medewerker van WIJeindhoven bespreekt u wat u kunt doen om ondersteuning te regelen. U bespreekt bijvoorbeeld wat bekenden kunnen doen, welke initiatieven in de wijk iets kunnen betekenen en welke ondersteuning de medewerker van WIJeindhoven kan bieden. Mogelijk blijkt uit het gesprek dat u specialistische ondersteuning nodig hebt. Dan wordt uw vraag overgedragen aan een specialist van de gemeente Eindhoven. De specialist gaat in gesprek met u en bepaalt of en welke tweedelijns zorg nodig is (indicatie). Als blijkt dat u specialistische ondersteuning nodig hebt, dan kunt u kiezen tussen een persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura (zin). U kunt bij WIJeindhoven terecht voor bijvoorbeeld: huisaanpassingen, begeleiding, dagbesteding, hulp in het huishouden, en vervoers- en verplaatsmiddelen.

Rode Kruis

GEEN INFO ONLINE

Vitalis

Wat bezorgt u een goede dag? Wat heeft u nodig om u fijn en veilig te voelen? Voor iedereen liggen de antwoorden op deze vragen anders. Vitalis WoonZorg Groep biedt diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan senioren in Eindhoven en Heerlen. De organisatie biedt ouderen op alle mogelijke manieren ondersteuning, voor een zo veilig en prettig mogelijk leven. Bijvoorbeeld op het gebied van ontmoeten.

terug.png