2-mijn-trefpunt.png

DIRECT NAAR TOEPASSINGEN:

Platform van Cubigo

Platform "Mijn Trefpunt" op SchermVan

Het platform Mijn Trefpunt stelt mensen, met name 50plussers, in de gelegenheid hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen.

Deelnemers kunnen via Mijn Trefpunt Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woonconsumentenorganisaties kunnen via Mijn Trefpunt Cirkelgroepen en Telefooncirkels organiseren op buurtniveau.

LaCoTA ziet Buurgemeenschappen en Cirkelgroepen als vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Mijn Trefpunt van LaCoTA is een gratis site.

Platform 50plusnet van Omroep Max

Gezellig thuis

Er op Uit - tips

Onderling contact met andere gebruikers platform SchermVan

Met de LaCoTA comfort-tablet is het ook gemakkelijk beeldbellen met de andere gebruikers.

Meer weten over Coöperatie LaCoTA?

Kijk op: Over ons

terug.png